Sievi Capital Oyj:n oman pääoman tuotto vahva

Liiketoimintakatsaus tammi-maaliskuu 2021

Toimitusjohtaja Päivi Marttila:

Vuosi 2021 lähti kohdeyhtiöissämme käyntiin vaihtelevissa merkeissä. Koronaviruspandemia vaikeutti kohdeyhtiöidemme liiketoimintaa alkuvuonna, millä oli vaikutuksia yhtiöiden ensimmäisen neljänneksen kehitykseen. Tästä huolimatta kahdella yhtiöllä neljästä tammi-maaliskuun käyttökate parani viime vuodesta. Liiketoimintasuunnitelmiensa toteuttamisessa kaikki kohdeyhtiöt etenivät hyvin ja yhtiöiden lähiajan näkymät näyttävät tällä hetkellä positiivisilta.

Sievi Capitalin tulos ensimmäisellä neljänneksellä oli vahva. Useamman hyvän neljänneksen seurauksena Sievi Capitalin oman pääoman tuotto liukuvalta 12 kuukaudelta oli katsauskauden lopussa erittäin vahva 23,2 %. Tämä ylittää selvästi pitkän aikavälin vähimmäistavoitetasomme. Hyvä pääoman tuotto on seurausta onnistuneista sijoituspäätöksistä sekä kohdeyhtiöidemme vahvasta suoriutumisesta kuluneen 12 kuukauden poikkeuksellisessa markkinaympäristössä.

Yrityskauppamarkkinoilla aktiviteetti on tällä hetkellä korkealla tasolla. Useat yritykset hakevat muutosta omistusrakenteeseensa ja kumppania seuraavaan kehitysvaiheeseensa. Markkinoilla on myös suuri määrä toimijoita etsimässä sijoituskohteita ja kilpailu hyvistä kohteista on kovaa. Sievi Capitalin lupaus kumppanuudesta potentiaalisille sijoituskohteille on vahva ja meillä on hyviä näyttöjä kohdeyhtiöidemme menestyksekkäästä kehittämisestä. Olemme vakuuttuneita, että tämän ja aktiivisen hankevirtatyömme ansiosta pystymme kovasta kilpailusta huolimatta tekemään tavoitteidemme mukaiset 1–2 sijoituskriteerimme täyttävää sijoitusta uusiin kohdeyhtiöihin vuosittain.

Tulevaisuuden näkymät

Sievi Capital jatkaa uusien sijoitusmahdollisuuksien selvittämistä strategiansa mukaisesti. Uusia sijoituksia suunnitellaan tehtävän keskimäärin 1-2 vuodessa, mutta toteutuvien sijoitusten määrä voi vaihdella vuosittain. Nykyisten sijoituskohteiden osalta jatketaan yhtiöiden liiketoimintojen aktiivista kehittämistä. Myös irtautumissuunnittelua ja irtautumismahdollisuuksien arviointia sijoituskohteiden osalta tullaan jatkamaan.

Tytäryrityksiä ei yhdistellä konsernilaskelmiin rivikohtaisesti, vaan sijoitukset yhtiöihin arvostetaan käypään arvoon tulosvaikutteisesti. Sijoitusten käypien arvojen muutoksella on olennainen vaikutus Sievi Capitalin tulokseen. Sijoitusten käypien arvojen kehitykseen vaikuttavat kohdeyhtiöiden oman kehityksen lisäksi muun muassa toimialojen ja kansantalouksien yleinen kehitys sekä näiden näkymien muutos, osake- ja korkomarkkinoiden kehitys sekä muut Sievi Capitalista riippumattomat tekijät. Lisäksi koronaviruspandemia lisää epävarmuutta kehityksen ennakoimisessa.

Taloudellisena tavoitteena on vähintään 13 % oman pääoman tuotto, jonka saavuttamista yhtiö pitää pitkällä aikavälillä realistisena. Liiketoiminnan luonteen takia yhtiön lyhyen aikavälin tuloskehitykseen liittyy vaikeasti ennakoitavissa olevaa vaihtelua. Tämän vuoksi Sievi Capital ei anna arviota vuoden 2021 tuloskehityksestä. PM