Tietosuojaseloste

– Tietosuoja- ja asiakasrekisteriseloste –

Rekisterinpitäjä Sieviläinen-lehti
Rekisterin hoitaja Seija Korkeakangas p. 050 564 2972

Rekisterin nimi Sieviläinen-lehden asiakasrekisteri
Rekisterin käyttäjät Sieviläinen-lehti

Tilitoimisto Kiviniemi & Malkki
BotniaPrint Oy Ab

Edellä mainitut yritykset käyttävät asiakasrekisteriä lainsäädännön antamin valtuuksin asiakkaiden seurantaan.

Sieviläinen-lehti hoitaa tilaus- ja ilmoituslaskutuksen, tilaajatietojen päivittämisen sekä valokuvien
ja lehtien säilyttämisen.

Tilitoimisto Kiviniemi & Malkki hoitaa kirjanpidon sekä tietojen eteenpäin luovutuksen henkilötietolain
sallimissa rajoissa.

Rekisteriin tallennetaan nimi, laskutus- ja osoitetiedot sekä lehtitilausten kesto.

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa ja pyytää korjauksia häntä koskeviin tietohin. Tarkastus- ja
korjauspyynnöt: ilmoitukset@sievilainenlehti.fi.

Asiakas voidaan poistaa hänen pyynnöstään rekisteristä, mutta ei laskutustiedoista kirjanpitolain vuoksi.

Asiakasrekisterin hallintaympäristö on suojattu käyttäjäkohtaisilla tunnuksilla, salasanoilla
ja käyttöoikeuksin.

Rekisteristä ei luovuteta tietoja ulkopuolisille. Sieviläinen-lehti käyttää asiakastietoja mahdolliseen omaan suoramarkkinointiin.

Henkilötietolain 30 §:n mukaan rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta samoin kuin henkilömatrikkelia ja sukututkimusta varten.

Sähköistä suoramarkkinointia koskevat säännökset ovat sähköisen viestinnän tietosuojalain 26 §:ssä.
Kiellot osoitetaan rekisterinpitäjälle yllä mainittuun osoitteeseen.

Tämä seloste on nähtävillä myös Sieviläinen-lehden toimitiloissa Haikolantie 23, 85410 Sievi.