Mediakortti

Mediakortti

Sieviläinen on Sievin itsenäinen paikallislehti, joka perustettiin vuonna 1979. Sieviläistä kustantaa kotiseutuyhdistys Sievi-Seura ry.

Sieviläinen on poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton ja toteuttaa kustantajansa Sievi-seuran säännöissään määrittelemiä tarkoitusperiä:

  • Tarkoitus on työskennellä toimialueensa sivistyksellisen, sosiaalisten ja erityisesti taloudellisten olojen kehittämiseksi alueellisen omaleimaisuuden pohjalta lähtien
  • Osallistua ja pyrkiä vaikuttamaan tätä koskevaan yhteiskuntasuunnitteluun
  • Toimia kokonaisvaltaisen kotiseututyön tavoitteiden saavuttamiseksi paikalliskulttuurin ja -historian tallennuksen, ympäristönsuojelun ja maisemanhoidon sekä matkailun aloilla
  • Työskennellä asukkaiden kotiseututuntemuksen ja -kiintymyksen sekä viihtyvyyden paikallishengen lisäämiseksi.

 

Sivunvalmistus Sieviläinen-lehti
Painopaikka BotniaPrint Kokkola
Lehden koko 6-palstainen tabloid
Ilmestyminen Kerran viikossa keskiviikkoisin
Ilmoitusten jättöaika Maanantaisin klo: 12.00 mennessä

 

Palstaleveydet

1 palsta: 39 mm 2 palstaa: 82 mm 3 palstaa: 124 mm
4 palstaa: 168 mm 5 palstaa: 212 mm 6 palstaa: 254 mm

Kokosivu (leveys x korkeus) 254 x 360 mm, koko etusivu 254 x 320 mm, puolisivua 254 x 180 mm, 1/4-sivu 124 x 180 mm

Liikehakemiston moduulikoot: 39 x 50 tai 82 x 50sieviläinen lato