Vaasan hallinto-oikeuteen kaksi valitusta Loukkusalmen louhosluvasta

Vaasan hallinto-oikeus on määräaikaan 11.3.2021 mennessä vastaanottanut kaksi valitusta Loukkusalmen alueelle suunnitellut louhimon ja murskaamon ympäristövaikutuksista.

Valituksen ovat jättäneet Reijo Latvala Haapajärveltä ja Osmo Anttila Reisjärveltä. Heillä on yhteensä lähes 150 henkilön valtakirjat asian hoitoon.

Valituksen jättänyt ryhmä koostuu louhos- ja murskaamotoiminnan vaikutusalueella vakituisista asukkaista, Maasydämen caravan-alueen vuosipaikkalaisista sekä alueen vakituista mökkiasukkaista.

Valituksissa vedotaan muun muassa puutteelliseen ja lainvastaisesti suoritettuun maanrakennuslain mukaiseen kuulemiseen, ympäristövaikutusten arvioinnin puutteisiin alueen monipuoliseen matkailu- ja virkistyskäyttöön liittyen sekä jätevesien johtamiseen. Lisäksi valituksessa otetaan kantaa 10 vuotta kestävän louhinnan aiheuttaman melun ja pölyn vaikutuksista ihmisiin, metsäneläimiin ja kalakantaan.

Loukkusalmen louhinnan ja murskaamon ympäristövaikutuksista on ollut laaja artikkeli Sieviläisen numerossa 9, johon Sievin ympäristösihteeri ja ympäristölautakunnan puheenjohtaja antoivat oman näkemyksensä lehtemme numerossa 10.

Aiheesta lisää ensi viikon Sieviläisessä.

Kuva: Sievin Maasydänjärven alue on maakunnallisesti merkittävä matkailu- ja luontoalue monipuolisine retkeily, kalastus-, virkistys-, marjastus- ja sienestyskohteineen. Alueella sijaitsee myös Sievin kunnan korkein kohta Huuhankallio näköalatorneineen.