Järvikylän koulun toiminnalle varattiin talousarviossa rahoitus.

Kunnanvaltuusto päätti talousarviosta ja -suunnitelmasta – Leppälän ja Järvikylän koulujen rahoituksiin ei haluta koskea

Kunnanvaltuusto hyväksyi ensi vuoden talousarvion ja vuosien 2025–2026 taloussuunnitelman pienin muutoksin, jotka keskustan Tapio Salonsaari torstai-illan kokouksessa esitti. Talousarviosta jätettiin pois lausunto Leppälän ja Järvikylän koulujen lakkauttamisesta kuluvan lukuvuoden päätteeksi valtuuston enemmistön päätöksellä äänin 12–9. Talousarviossa oli ensi vuoden syyslukukaudelta kaavailtu Leppälän ja Järvikylän koulujen lakkautuspäätöksellä 260 000 euron säästöjä ja 724 500 euron säästöjä vuodelta 2025. Valtuuston enemmistöpäätöksellä tätä kirjausta ei talousarvioon haluttu.

Valtuusto päätti äänestämällä, että 25 000 euron leikkaus markkinointimäärärahaan poistettiin talousarviosta.

Salonsaaren esityksessä oli myös Jokikylän koulukiinteistön myyntiaikeen torppaaminen, jonka valtuusto hyväksyi enemmistöllä. Koulu säilyy kunnan omistuksessa ja valtuutettujen puheenvuoroissa oli toive, että kiinteistö ja sen ympäristö olisi kyläläisten käytössä.

Leppälän koulu.
Sievin kunnanvaltuusto ei halua lakkauttaa Leppälän ja Järvikylän koulua, vaan valtuuston enemmistön viesti on, että laaja kouluverkko halutaan Sievissä säilyttää.

Investointiohjelmasta rahoitusta pois

Kun kouluja lakkauttamalla säästöjä ei haluta tehdä, markkinoinnista ei haluta säästää, eikä Jokikylän koulukiinteistöä haluta myydä, Salonsaari esitti vastapainoksi, että ensi vuoden talousarviosta poistetaan Järvikylä-Kirkonkylä väliseen kevyenliikenteenväylään varattu 600 000 euron rahoitus ja teollisuuspuiston piha-alueeseen varattu 580 000 euron rahoitus. Kuten kunnanjohtaja Kai Korhonen edellisessä Sieviläisessä totesi, noin 2,8 miljoonana euron kevyenliikenteenväylään ei kunnan toivomaa avustusta valtiolta löytynyt, eikä se ole ensi vuonna ajankohtainen, kuten ei myöskään teollisuusalueen piha-alueen laajennus Korhosen mukaan todennäköisesti ole. Investointiohjelmassa ne olisi kuitenkin haluttu pitää tulevaisuutta ajatellen.

Näistä teollisuuspuiston piha-alueen laajennuksen rahoituksen valtuusto päätti enemmistöäänin talousarviosta poistaa. Järvikylän kevyenliikenteenväylä taas pidettiin enemmistön päätöksellä talousarviossa.

Taustalla säästöpaineet

Sievin kunnan talous on ollut vahva viimeiset vuodet, mutta ensi vuoden talousarvio oli kunnanhallituksen esityksessä noin 170 000 euroa alijäämäinen. Seuraavina vuosina kunnan talouden arvioidaan heikkenevän entisestään, minkä taustalla ovat lapsimäärän tippuessa roimasti heikkenevät valtionosuudet.

Kunnanhallitus ohjeisti viranhaltijoita etsimään sopeutustoimia, jolla kunnan seuraavien vuosien talous saataisiin tasapainoon. Jo edellisessä kokouksessa kunnanvaltuusto päätti nostaa kunnan tuloveroprosenttia 9,11 prosentista 9,6 prosenttiin, mikä tuo lisätuloja kunnalle. Tämän lisäksi toisena suurempana sopeutustoimena oli koulujen lakkauttamisesta saatavat säästöt. Kunnanvaltuuston viesti kuitenkin oli selkeä: Sievissä halutaan säilyttää laaja kouluverkko ja talouden tasapaino etsitään toisin keinoin kuin kouluverkkoa supistamalla.

Koko juttu valtuuston kokouksesta ensi viikon Sieviläisessä.