Tietosuojaseloste

Tietosuoja- ja asiakasrekisteriseloste

Rekisterinpitäjä: Sieviläinen-lehti
Rekisterin hoitaja: Seija Korkeakangas p. 050 564 2972

Rekisterin nimi: Sieviläinen-lehden asiakasrekisteri
Rekisterin käyttäjät: Sieviläinen-lehti, Tilitoimisto Kiviniemi & Malkki, BotniaPrint Oy Ab

Edellä mainitut yritykset käyttävät asiakasrekisteriä lainsäädännön antamin valtuuksin asiakkaiden seurantaan. Sieviläinen-lehti hoitaa tilaus- ja ilmoituslaskutuksen, tilaajatietojen päivittämisen sekä valokuvien ja lehtien säilyttämisen.

Tilitoimisto Kiviniemi & Malkki hoitaa kirjanpidon sekä tietojen eteenpäin luovutuksen henkilötietolain sallimissa rajoissa. Rekisteriin tallennetaan nimi, laskutus- ja osoitetiedot sekä lehtitilausten kesto. Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa ja pyytää korjauksia häntä koskeviin tietohin. Tarkastus- ja korjauspyynnöt: ilmoitukset@sievilainenlehti.fi. Asiakas voidaan poistaa hänen pyynnöstään rekisteristä, mutta ei laskutustiedoista kirjanpitolain vuoksi.

Asiakasrekisterin hallintaympäristö on suojattu käyttäjäkohtaisilla tunnuksilla, salasanoilla ja käyttöoikeuksin. Rekisteristä ei luovuteta tietoja ulkopuolisille. Sieviläinen-lehti käyttää asiakastietoja mahdolliseen omaan suoramarkkinointiin. Henkilötietolain 30 §:n mukaan rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta samoin kuin henkilömatrikkelia ja sukututkimusta varten.

Sähköistä suoramarkkinointia koskevat säännökset ovat sähköisen viestinnän tietosuojalain 26 §:ssä. Kiellot osoitetaan rekisterinpitäjälle yllä mainittuun osoitteeseen.

Tämä seloste on nähtävillä myös Sieviläinen-lehden toimitiloissa Haikolantie 23, 85410 Sievi.