Tuulivoimapuisto tarjoaa työtä monille eri alojen toimijoille

OX2:n pääurakoitsijakumppanit Sievissä ovat turbiinit toimittava General Electic (GE), infrarakentamisesta vastaava Suvic Oy ja sähköaseman rakentava VEO Oy. Sievin Teollisuuspuiston toimitusjohtaja Ari Mickos kertoo tuulivoima-alueen rakentamisessa tarvittavan useita eri alojen ammattilaisia ja palveluita. -Puutikankankaan rakennushanke kestää nykyhetkestä joulukuuhun 2022. Työntekijämäärien ja eri palvelujen tarpeet ovat suurimmillaan kesäkausina.

OX2, GE ja Suvic Oy etsivät muun muassa majoituspalveluita, hotellihuoneita, mökkejä, asuntoja, taloja, sekä useille vieraille että yksinasuville, joko lyhyeksi tai pidemmäksi ajaksi, siivousta majoitus- ja työmaatiloissa, lounas-, illallis- ja ruokahuoltopalveluita ja kokouspalveluita.

GE ja Suvic etsivät lisäksi polttoaineen tankkausta, työmaakoneita ja kuljetuskalustoa esimerkiksi kurottajia, trukkeja ja nostureita kuljettajineen, tien kunnossapitoa ja lumen aurausta, maa-aineksia, puhdasta vettä ja likavesipalveluita, sekä paikallisia hitsaajia tai pajoja teräksen työstöön, turvallisuus- ja vartiointipalveluja sekä koneiden ja hydrauliikkaletkujen korjauspalveluita.
GE:tä kiinnostaa myös komponenttien ja pienten kolhujen korjauspalvelut.

Mikäli yritykselläsi on edellä mainittua osaamista, palvelua tai muuta tuulivoima-alueen rakentamisessa mahdollisesti tarvittavaa osaamista, voit olla yhteydessä meille Sievin Teollisuuspuistoon tai jättää suoran yhteydenottopyynnön tuulivoimahankerakentajien seuraaville yhteyshenkilöille: OX2: Heidi Siekkinen, heidi.siekkinen@ox2.com, Suvic Oy: Jorma Järvenpää, jja@suvic.fi sekä englanninkielellä GE: Mert Arabaci mert.arabaci@ge.com, Ari Mickos kertoo.

Yhteydenottopyynnössä tulee mainita seuraavat asiat: 1. Yrityksen nimi. 2. Mitä palveluja tai tuotteita voitte tarjota? 3. Yhteyshenkilön nimi ja yhteystiedot. 4. Yrityksen työntekijöiden lukumäärä. 5. Missä mittakaavassa pystytte tarjoamaan palveluja? 6. Saako yhteystietojanne jakaa muille tämän tai muiden OX2:n hankkeiden (ali) urakoitsijoille?

Mickos muistuttaa, että kaikilla tuulivoimatyömaalla työskentelevillä on oltava vähintään voimassa oleva työturvallisuuskortti sekä muita tarvittavia, kuhunkin työtehtävään liittyviä pätevyystodistuksia, kuten esimerkiksi tulityökortti.
– Työmaalla toimivan yrityksen on täytettävä tilaajavastuulain vaatimukset ja rekisteröidyttävä Vastuu Groupin sivuille.
-Annamme mielellämme lisätietoa ja opastusta sekä apua käännöstyössä myös täältä Teollisuuspuistosta, Ari Mickos ohjeistaa.

Kuva: Jouttikallion tuulivoimahanke sijaitsee Etelä-Pohjanmaalla, Lapuan kaupungissa. OX2 vastasi puiston hankekehityksestä ja rakennuttamisesta sekä vastaa myös tämän 21 MW ja kuuden tuulivoimalan muodostaman tuulipuiston päivittäisestä operoinnista. Hankkeen laskennallinen tuotanto on 63 GWh/vuosi, joka vastaa noin 12 600 kotitalouden vuotuista käyttösähkön kulutusta (5000 kWh/vuosi).