Puutikankankaan tuulivoimapuiston rakentaminen käynnistyy

Sievin keskustasta noin 12 kilometriä Kokkolan suuntaan sijaitsevan ja joulukuussa 2020 investointipäätöksen saaneen Puutikankankaan tuulivoimahanke on rakennusvaiheessa.

Alueen tuulipuistoon rakennetaan kahdeksan 240 metriä korkeaa tuulivoimalaa, joiden yhteenlaskettu teho on 44 megawattia ja arvioitu vuosituotanto 150 gigawattituntia . Voimaloiden lisäksi tuulipuistoalue koostuu huoltotieverkostosta, nostoalueista ja sähköverkosta. Sähköasema rakennetaan Rieskannevalle 11 kilometrin etäisyydelle Puutikankankaalta. Tuulipuisto liitetään sähköverkkoon tuulivoimaloiden ja sähköaseman välisellä maakaapelilla.

Sievin Puutikankankaan tuulivoimaprojektin toteuttaa avaimet käteen – periaatteella Euroopan johtava maatuulitoimija OX2. Rakennusvaiheen jälkeen se vastaa myös tuulipuiston teknisestä ja taloudellisesta hallinnoinnista.

Pohjoismaisen OX2:n pääkonttori sijaitsee Tukholmassa. Suomen sekä Ruotsin lisäksi se toimii Norjassa, Liettuassa, Puolassa ja Ranskassa. OX2:n liikevaihto vuonna 2019 oli noin 463 miljoonaa euroa. Suomessa OX2 hallinnoi kahdeksaa ja Euroopan alueella yhteensä neljääkymmentä tuulivoimapuistoa.

Rakentamisen projektipäällikkö Heidi Siekkinen OX2:sta kertoo Puutikankankaan hankkeen alkavan suunnittelutyöllä. -Tieverkoston rakentaminen aloitetaan maaliskuussa poistamalla puita hankealueelta. Tämän jälkeen alkavat läpi kesän 2021 kestävät maanrakennustyöt.
– Tuulivoimaloiden perustukset valetaan kesällä ja sähköverkko rakennetaan syksyn 2021 ja talven 2022 aikana. Tuulivoimaloiden pystytys tapahtuu kesällä 2022 ja tuulipuisto otetaan käyttöön vuoden 2022 loppuun mennessä.

OX2 ja uusiutuvaan energiaan keskittyvä sijoittaja Renewable Power Capital (RPC) sopivat yhteensä kolmen tuulivoimapuiston ja yhteensä 171 megawatin tuulivoimaprojektien toteuttamisesta Suomeen.

RPC on Kanadan eläkevarallisuutta hallinnoivan CPP Investmentsin vuonna 2020 Eurooppaan perustama uusiutuvan energian sijoitusten alusta. RPC:n pääkonttori on Lontoossa ja se investoi aurinko-, maatuuli- ja akkuvarastohankkeiden kehittämiseen, rakentamiseen sekä pitkäaikaiseen omistamiseen.

Kuva: Puutikankankaalle Kokkolantien läheisyyteen rakennettavan kahdeksan tuulivoimalan tuulipuiston on määrä olla valmis vuoden 2020 loppuun mennessä.