Korpelan Voimalta miljoonainvestointi Sieviin

40-vuotiaan sähköverkon uudistaminen alkaa

Sähkön jakeluverkossa voimalinjat päätyvät sähköasemille, joissa 110 kV:n suurjännite muunnetaan sähköasemilla pienemmäksi 20 kV:n keskijänniteverkoksi ja lopulta 0,4 kV:n kotitalouksien käyttöön sopivaksi verkkojännitteeksi. Ylivieskantien varrella sijaitsevalta 40-vuotiaalta Sievin sähköasemalta lähtevät keskijännitejohdot ja muu jakeluverkko ovat tästä keväästä alkaen muutoksen keskiössä.
Paikalle saapuneet Verkko Korpelan toimitusjohtaja Joni Jääskeläinen, verkostosuunnittelija Pauli Tervamäki, rakennuttamisen valvonnan sekä verkonrakennuksen esimiehenä toimiva Korpelan Voiman työpäällikkö Pauliina Kiviaho, Sievin kunnanhallituksen puheenjohtaja ja Verkko Korpela Oy:n hallituksen puheenjohtaja Rami Rauhala sekä Sievin kunnan rakennusmestari Jarkko Kivioja kertovat Sievin sähköverkon uudistamisesta. Hankkeen rahoittajana on Korpelan Voiman kuntayhtymä ja toteuttajana Verkko Korpela Oy aliurakoitsijoineen.

Joni Jääskeläinen ja Pauli Tervamäki kertovat sähköverkon saneeraushankkeen taustasta.
– Hanke on lähtenyt Sievin Jyrinkihaaran saneeraustarpeesta, joka laajeni käsittäen koko taajama-alueen pienjänniteverkon sekä niin sanotun kuusituntisen alueen, eli kaava-alueen sähkön toimintavarmuuden. Koko Sievin kytkentää muutetaan siten, että Sievin keskustan taajamaosuus tehdään kokonaan omalle rengassyötölle.
Saneerauksella tulee olemaan erittäin suuri merkitys sähkön toimitusvarmuuteen ja uudistus vähentää sähkökatkojen määrää merkittävästi.
-Nykytilanteessa ilmajohdon vika pimentää Sievin keskustan taajama-alueen. Nyt syötön rajoja muutetaan niin, että Sievin keskusta jää säävarman maakaapelin perään, paikalla olevat Korpelan Voiman ja Sievin kunnan edustajat kertovat.
-Lisäksi Toholammilta tai Markkulasta on varasyöttömahdollisuus. Jos saneerauksen jälkeen sähköt katkeavat keskustasta kysymyksessä on silloin todella iso vika, Pauli Tervamäki vahvistaa.
Rauhala ja Kivioja toteavat yhteiskunnan sähköistymisen voimakkaan kasvun myötä uudistuksen olevan erittäin merkittävä asia Sievin kaltaiselle kunnalle kehittymisen ja sähkön toimitusvarmuuden paraneminen on tärkeää niin kotitalouksien, maatilojen, kuin teollisuudenkin kannalta.

Korpelan Voiman edustajat havainnollistavat hankkeen suuruutta budjetin ja toimenpiteiden kautta.
– Hankkeen alustava kustannusarvio on noin 1,5 miljoonaa euroa. Tarkastelemme vielä, että jaetaanko hanke kahdelle vuodelle, kun sen kokonaissuuruus on tarkemmin selvitetty.
-Kaikkiaan maahan asennetaan keskijännitekaapelia 12 ja pienjännitekaapelia noin 20 johtokilometriä, sekä kaapeliojaa noin 17 kilometriä. Lisäksi puistomuuntamoita rakennetaan 12 kappaletta.
– Pidämme aktiivisesti yhteyttä aikatauluihin sekä kaivuutöihin liittyen maan- ja kiinteistöjen omistajiin. Kaapeloinnin huoltovapaaksi käyttöiäksi on laskettu 40 vuotta.
Pitkät kylien väliset yhteydet hoidetaan kustannustehokkain ja helposti huollettavin teiden varsilla kulkevin ilmajohdoin.

Jarkko Kivioja ja Rami Rauhala kiittävät Korpelan Voiman edustajia hyvästä yhteistyöstä, jolla on jo 102-vuotinen historia. Palautteesta kiittäneet Jääskeläinen, Tervamäki ja Kiviaho ovat puolestaan Korpelan uransa alussa yhteenlasketulla hieman yli vuoden työkokemuksellaan.
– Olette hoitaneet hyvin sähköverkkoa ja huollot sekä korjaukset hoituvat ripeästi. Yhteistyö on joustavaa ja mutkatonta molemmin puolin, Rauhala ja Kivioja tiivistävät. TR

Kartta kuvaa Sievin sähköverkon laajaa saneerausaluetta. Kartta: Korpelan Voima.

Artikkelikuva: Verkko Korpelan toimitusjohtaja Joni Jääskeläinen, verkostosuunnittelija Pauli Tervamäki, Sievin kunnanhallituksen puheenjohtaja ja Verkko Korpela Oy:n hallituksen puheenjohtaja Rami Rauhala, työpäällikkö Pauliina Kiviaho, sekä Sievin kunnan rakennusmestari Jarkko Kivioja kertovat nyt keväällä alkavan Sievin sähköverkon saneeraushankkeen kustannusarvion olevan 1,5 miljoonan euron luokkaa. Kuva: Tapio Romppainen.