Pohjois-Suomen valmiustoimikunta: Tilanne vakava Oulussa ja Kallion kuntayhtymän alueella

Pohjois-Suomen alueellinen valmiustoimikunta pohti 8.12.2020 pitämässään kokouksessa koronapandemian edellyttämiä alueellisia toimia puheenjohtaja, ylijohtaja Terttu Savolaisen johdolla. Pohjois-Pohjanmaalla tilanne on vakava erityisesti Kallion peruspalvelukuntayhtymän alueella Ylivieskan, Nivalan, Sievin ja Alavieskan kunnissa sekä Oulun seudulla. Koko Pohjois-Pohjanmaan alue on edelleen korkeimmassa tartuntataudin vaiheessa, eli leviämisvaiheessa. Kainuussa kiihtymisvaiheen toimenpiteissä on onnistuttu hyvin. Kokous kuuli STM:n viestintäjohtaja Vivikka Richtin katsauksen rokoteviestinnän yhteensovittamisesta ja kriisitietoisuuden vahvistamisesta.

Ylijohtaja Terttu Savolainen kiitti kaikkia, että sunnuntaina itsenäisyyspäivän vietossa juhlallisuudet onnistuivat olosuhteisiin nähden hyvin. ”Saimme kokea rauhallisen ja yhteisöllisen poikkeuksellisen itsenäisyyspäivän”, hän totesi.

Leviämisvaiheen ja kiihtymisvaiheen määräykset ja suositukset ovat olleet voimassa Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa viikon. Kahden viikon aikana tautitapauksia on tullut ilmi lähes kaikissa kunnissa Pohjois-Pohjanmaalla. Tautitilanne on Oulun lisäksi vakava Kallion peruspalvelukuntayhtymän alueella (ilmaantuvuusluku 156) Ylivieskassa, Nivalassa, Sievissä ja Alavieskassa. Kahden viikon ilmaantuvuusluku (23.11.-6.12) Oulussa oli 195,3 tapausta 100 000 asukasta kohti, Ylivieskassa 209,5.

Tietojen mukaan maskisuositus on otettu hyvin vastaan kansalaisten parissa. Kaupoissa, asioinneissa ja kouluissa maskit on otettu hyvin käyttöön. Suositukset ovat voimassa 18. päivään joulukuuta. Ensi viikolla alueelliset koordinaatioryhmät päättävät suositusten jatkoista, samoin kuin aluehallintovirasto yleisötilaisuuksien ja yleisten kokoontumisten rajoituksista.

Jokaisen tulisi nyt valmistautua jouluun hyvin erityisellä tavalla tapaamisia välttäen ja etäisyydet säilyttäen.

Rokotukset ulotetaan koko väestöön

Rokotukset lähtevät käyntiin koko Suomessa ensi vuoden alussa. Alueellisia rokotetoimia on ryhdytty valmistelemaan ja kaikille tarjotaan mahdollisuus rokotteen ottamiseen tietyssä järjestyksessä, ensin terveydenhuollon henkilöstö, riskiryhmät ja lopulta rokotukset ulotetaan koko väestöön.

Tavoitteena on, että saamme väestömme rokotettua mahdollisimman kattavasti. Ylijohtaja Terttu Savolainen korostaa, että on erittäin tärkeää, että saamme rokotesuojan tätä tautia vastaan, niin yksilö- kuin väestötasolla. ”Näin suojaamme myös riskiryhmiä itsemme lisäksi” ylijohtaja painotti.

Viestintäjohtaja Vivikka Richt STM:stä kertoi valmiustoimikunnalle valtioneuvoston ja STM:n suunnitelmista rokote- ja kriisiviestinnästä, jossa THL:n tiedotuskanavavat ja ohjeistus sairaanhoitopiireille, aluehallintovirastoille ja kunnille on tärkeässä roolissa.

”Tiedon välittäminen alueilla on tutkimusten mukaan hyvin tärkeää. Se että alueellisista toimista on kerrottu kansalaisille juuri heidän oman alueensa viranomaisten toimesta, on nostanut luottamusta viranomaisiin, viestintäjohtaja Vivikka Richt kertoi.

Valmistelut rokotusten aloittamisesta ja siihen liittyvästä viestinnästä ovat loppusuoralla.

Valtioneuvosto päättää kansallisista linjauksista ja keskustelut ovat käynnistymässä myös kuntien kanssa siitä, miten rokotukset käytännössä toteutetaan. Yhteistyö sairaanhoitopiirien ja aluehallintovirastojen kanssa on ollut toimivaa.

Seuraava valmiustoimikunnan kokous on 15.12.2020

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto