Keski-Suomen Betonirakenne Oy (KSBR) ja Takanen MR yhdistymässä osakevaihdolla

Keski-Suomen Betonirakenne Oy (KSBR) on 20.5.2021 allekirjoittanut esisopimuksen, jonka tarkoituksena on hankkia maanrakentaja Takanen MR Oy:n koko osakekanta. Suunniteltu osakevaihdolla toteutettava yritysjärjestely edellyttää vielä osapuolten käynnissä olevien yritystarkastusten loppuun saattamista sekä tarvittavia osakevaihtoon liittyviä yhtiökokouspäätöksiä.

Toteutettavan järjestelyn myötä syntyy Keski-Suomen Betonirakenne -konserni, jonka tytäryhtiönä Takanen MR Oy sekä jatkaa nykyistä liiketoimintaansa maa- ja vesirakentamisen alalla että laajentaa uusille liiketoiminta-aloille KSBR Infra -nimellä. Takanen MR:n päätoimialat ovat maanrakennuspalvelut sekä kiviainesmyynti. Yrtys työllistää 50-60 henkilöä ja sen liikevaihto vuonna 2019 oli noin 14 miljoonaa euroa.

Yritysjärjestely on tarkoitus toteuttaa syyskuun 2021 loppuun mennessä osakevaihdolla siten, että Takanen MR Oy:n osakkeenomistajille järjestetään suunnattu osakeanti.

Yritysjärjestelyssä yhdistyvät vahvan taseen omaavat kasvuyhtiöt, jotka muodostavat yhdessä entistä vahvemman ja erittäin vakavaraisen konsernin. Syntyvän konsernin liikevaihto ylittää 100 miljoonaa euroa vuonna 2021.

Kasvua ja uusia strategisia hankkeita

Jatkossa KSBR-konserni pystyy vastaamaan entistä kilpailukykyisemmin ja laaja-alaisemmin markkinoiden haasteisiin ja asiakkaidensa tarpeisiin vaativissakin projekteissa. Synergiaedut parantavat mahdollisuuksia kasvuun ja uusiin strategisiin hankkeisiin.
– Visioimme Juha Takasen kanssa jo vuosia sitten, että tämä päivä vielä koittaa. Ei siis liene sattumaa, että toiminnanohjausjärjestelmämme ovat yhtenäiset. Olemme edenneet ja kehittyneet rinta rinnan kahdeksan viime vuotta, KSBR:n toimitusjohtaja Tuomas Skantz toteaa.

Asiasta lisää ensi viikon Sieviläisessä.