Sievin kunnan tiedote

Sievin kunnan johtoryhmä käsitteli kokouksessaan 17.03.2020 Valtioneuvoston 16.03.2020 antamia linjauksia koronavirustilanteen jatkuessa. Varhaiskasvatusta ja perusopetusta sekä toisen asteen koulutusta koskevat linjaukset tulevat käyttöön keskiviikkona 18.03.2020. Virallisen päätöksen asiasta tekee koululautakunta kokouksessaan 17.03.2020 illalla.

Varhaiskasvatuksen toimintayksiköt ja niiden yhteydessä järjestettävä esiopetus pidetään toiminnassa. Tällä turvataan yhteiskunnan toiminnan kannalta kriittisten alojen henkilöstön lasten pääsy varhaiskasvatukseen ja mahdollistetaan vanhempien työssäkäynti. Varhaiskasvatus tiedottaa perheille asiasta tarkemmin. Lapsia hoidetaan pääsääntöisesti kotona, jolloin vanhemmat ja huoltajat vastaavat lastensa hoidon järjestelyistä.

Sievin peruskoulujen tilat suljetaan 13.4.2020 saakka ja lähiopetus niissä keskeytetään. Opetus järjestetään poikkeuksellisin opetusjärjestelyin. Poikkeuksena kouluissa järjestetään kuitenkin esiopetus sekä perusopetuksen 1-3 -luokkien lähiopetus niiden vanhempien lapsille, jotka työskentelevät yhteiskunnan toiminnan kannalta kriittisillä aloilla. Lisäksi poikkeuksena järjestetään erityisen tuen päätöksen saaneiden oppilaiden lähiopetus sitä tarvitseville. Koulut tiedottavat asiasta tarkemmin. Lapset opiskelevat pääsääntöisesti kotona.

Lukion, kansalaisopiston, musiikkiopiston ja tanssiopisto Uusikuun tilat suljetaan 13.4.2020 saakka ja lähiopetus niissä keskeytetään. Ylioppilaskirjoitukset kuitenkin jatkuvat aikaisempien linjausten mukaisesti. Monitoimihalli, kirjasto ja nuorisotila suljetaan samoin 13.04.2020 saakka. Kirjastoauto ei myöskään ole toiminnassa. Kunnantalo on yleisöltä suljettu 13.04.2020 saakka. Palvelua tarvitsevan kuntalaisen tulee ensisijaisesti ottaa yhteyttä kunnan viranhaltijoihin ja työntekijöihin puhelimitse tai sähköpostin välityksellä. Kunnan luottamustoimielimet kokoontuvat tarpeen mukaan.
Henkilöstön mahdollisuudesta etätyöhön ja muista henkilöjärjestelyistä päätetään toimiala- ja toimipistekohtaisesti. Henkilöstölle annetaan erillinen tiedote näistä järjestelyistä. Ulkomailta palaava henkilöstö ohjataan kahden viikon karanteenia vastaaviin olosuhteisiin.

Peruspalvelukuntayhtymä Kallio tiedottaa erikseen Kallion palveluja ja toimipisteitä koskevista linjauksista. Ajantasaista tietoa koronaviruksesta on saatavilla Peruspalvelukuntayhtymä Kallion internet-sivuilta osoitteesta: https://www.kalliopp.fi/

Sievin kunta seuraa tilanteen kehittymistä sekä viranomaisten ohjeistuksia. Kunnalla on valmius tehdä tarvittaessa nopeita päätöksiä tilanteen muuttuessa. Toivon, että kuntalaiset ymmärtävät tilanteen vakavuuden sekä noudattavat annettuja ohjeita ja määräyksiä.

Mauno Ranto
kunnanjohtaja