Kuntalaisaloitteella voi vaikuttaa kotikunnan päätöksentekoon

Kuntalain 23 pykälän mukaan kuntien asukkailla sekä kunnassa toimivilla yrityksillä, yhteisöillä ja säätiöillä on oikeus tehdä aloitteita kotikuntansa toimintaa koskevissa asioissa.
– Kuntalaissa aloiteoikeudelle ei ole määritelty ikärajaa, joten myös alaikäiset kunnassa asuvat ovat oikeutettuja tekemään kuntalaisaloitteen. Kunta on velvollinen ilmoittamaan aloitteen tekijälle aloitteen johdosta suoritetut toimenpiteet. Kuntalaisaloitteet viedään kunnanvaltuuston käsittelyyn kerran vuodessa. – Nimettömiä aloitteita ei kuitenkaan oteta käsittelyyn, kunnanjohtaja Mauno Ranto kertoo.

Mikäli vähintään kaksi prosenttia kunnan asukkaista on kuntalaisaloitteen kannalla, asia on otettava kunnassa käsittelyyn kuuden kuukauden kuluessa asian vireille saattamisesta.

Tällä hetkellä Sievin kunnassa ei ole keskeneräisiä kuntalaisaloitteita. Suuremmissa kaupungeissa, kuten esimerkiksi Oulussa kuntalaisaloitteita jätetään keskimäärin parikymmentä vuodessa. Sisällöltään kuntalaisaloitteet voivat olla hyvin moninaisia, koskien esimerkiksi liikuntamahdollisuuksien kehittämistä tai vaikkapa patsashanketta.

Jos neljä prosenttia kunnan 15-vuotta täyttäneistä asukkaista kokee jonkin kotikuntansa vaikutusvallan piiriin liittyvän asian erityisen tärkeäksi, on ryhmällä oikeus jättää aloite kansanäänestyksen toteuttamisesta.

Ranto kertoo viimeisimmän kunnassamme käsitellyn kuntalaisaloitteen koskeneen toivetta uimahallin rakentamisesta Sieviin.

– Ideanahan se oli erittäin hyvä ja monipuolistaisi Sievin hyviä liikuntamahdollisuuksia. Kansalaisaloite tutkittiin ja uimahallin rakentamisesta tehtiin rakentamis- sekä käyttökustannusarvio. Niiden pohjalta todettiin, että uuden uimahallin rakentamiskustannukset olisivat yli 8 miljoonaa euroa ja vuotuiset käyttökustannukset noin 700 000 euroa. Halli todettiin kalliiksi sekä investointi- ja käyttökustannuksiltaan.

– Sievin kunta on pieni ja asukasmäärä laskusuunnassa. Lisäksi Kannuksen, Kalajoen, Ylivieskan ja Nivalan ajanmukaisiin uimahalleihin on lyhyt matka kaikilta Sievin kyliltä. Valitettavasi nykyisellä väestöpohjalla ja tulevaisuuden näkymillä uimahallitoimintaa Sievissä olisi erittäin vaikea saada taloudellisesti kannattavaksi, kunnanjohtaja Ranto sanoo.

Sievin kuntaa koskevan kansalaisaloitteen jättämiseen on monta mahdollisuutta. Aloitteen voi toimittaa kuntaan joko perinteisenä kirjeenä postitse, infoon toimittamalla tai sähköpostin välityksellä.

– Internetissä on kuntalaisaloite.fi-sivuisto, josta saa lisätietoa kuntalaisaloitteen tekemiseen. Siellä voi myös selailla Suomen eri kunnissa jätettyjä kuntalaisaloitteita ja jättää oman kuntalaisaloitteen. Vahvan tunnistautumisen kautta sivustolle jätetty aloite ohjautuu sujuvasti kunnassa käsiteltäväksi, kunnanjohtaja Mauno Ranto vinkkaa.