Kuntalaisilta, järjestöiltä ja yhdistyksiltä pyydetään vastauksia hyvinvointikyselyyn

Kunnan tärkeä tehtävä on kuntalaisten hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen. Kunnalle on tarjolla runsaasti tutkimus- ja rekisteritietoa, mutta kuntalaisten koetusta hyvinvoinnista tietoa on vähemmän.
Sievin kunnassa toteutetaan kerran valtuustokaudessa laaja hyvinvointikertomus, joka tukee hyvinvoinnin ja terveyden edistämistyötä. Kunta kerää itse kokemustietoa kuntalaisiltaan, jota hyödynnetään hyvinvointikertomuksessa. Maakuntatasoisesti käytettävissä kokemustieto ei vastaa kahteen ihmislähtöisen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen kannalta tärkeään kysymykseen:

– Millaiseksi pohjoispohjalaiset ihmiset itse arvioivat oman elämänsä osa-alueet?
– Mihin elämänsä osa-alueeseen pohjoispohjalaiset itse haluaisivat eniten muutosta?

Näiden kysymysten ympärille toteutetaan kaksi hyvinvointikyselyä, joista toinen on kuntalaisille ja toinen järjestöille sekä yhdistyksille. Kunnat, sote-keskukset sekä järjestöt ja yhdistykset keräävät hyvinvointitietoa 10.-28.5.2021 välisenä aikana sekä sähköisten että paperisten kyselyjen avulla. Sähköinen linkki löytyy Sievin kunnan nettisivuilta ajankohtaista osiosta sekä kunnan omalta Facebook-sivuilta. Paperisia kyselylomakkeita on saatavissa kunnantalon neuvonnasta ja kyselyn voi jättää nimettömänä kunnantalon neuvontaan tai ulkopuolella olevaan vihreään postilaatikkoon.

Kuntalaisten Minun Arkeni ja elämäni- hyvinvointikyselyssä vastataan omaan elämäänsä ja hyvinvointiin liittyviin kysymyksiin. Järjestöjen ja yhdistysten toivotaan levittävän kuntalaisten hyvinvointikyselyä omille kohderyhmilleen, jäsenille ja vapaaehtoisilleen sekä tarvittaessa tukea näitä ryhmiä kyselyyn vastaamisessa.

Järjestöille ja yhdistyksille on oma hyvinvointikyselynsä, jossa järjestöjen työntekijät ja/tai luottamushenkilöt yhdessä vastaavat järjestön tai yhdistyksen kohderyhmän elämään ja hyvinvointiin liittyviin kysymyksiin. Yhdistys voi tarvittaessa vastata kyselyyn useamman kerran eri kohderyhmien ja/tai toimintakuntien näkökulmasta.

Järjestäjät toivovat kuntalaisilta, järjestöiltä ja yhdistyksiltä runsasta osallistumista hyvinvointikyselyyn. Vastauksia hyödynnetään sieviläisten terveyden ja hyvinvoinnin edistämistyössä.