Yli 500 henkilön yleisötilaisuuden perutaan ja pienempiäkin harkittava tarkoin, suosi etätyötä ja vältä lähikontakteja arjessa

Hallitus linjasi tiedotustilaisuudessaan koronavirustilanteeseen varautumista koko maassa. Hallitus korosti, että etusijalla on ihmisten terveys, ja viruksen etenemistä tulee hidastaa kaikin mahdollisin keinoin.

Terveyden ja hyvinvoinninlaitoksen suosituksen mukaisesti kaikki yli 500 henkilön yleisötilaisuudet perutaan toukokuun loppuun asti ja on vahva suositus, että myös sitä pienempiä tilaisuuksia harkitaan vakavasti riskiarvioiden pohjalta. Hallituksen vahva suositus kuitenkin on, ettei tapahtumia järjestettäisi.

Hallitus suosittelee työpaikoille mahdollisimman paljon etätyötä, jos työtehtävät sen sallivat. Muista kuin välttämättömistä työmatkoista  tulee luopua ja lomamatkoja siirtää. Jos jostain syystä kuitenkin on välttämätöntä matkustaa, tulee noudattaa matkustusohjeita ja tehdä matkustusilmoitus.

Epidemia-alueilta palaavien ja kahden viikon aikana palanneiden on neuvoteltava työnantajiensa kanssa siitä, milloin ja millaisella aikataululla töihin voi palata. Lapsiin ja nuoriin pätee sama ohjeistus koulun ja päivähoidon osalta, kahden viikon poissaolosta tulee sopia palveluntuottajan kanssa.

Tartuntojen vähentämiseksi tulee huolehtia hyvästä käsihygieniasta ja välttää lähikontakteja kaikessa arkisessa elämässä, kuten harrastustoiminnassa ja muulla vapaa-ajalla. Erityisen tärkeää se on riskiryhmien – iäkkäiden ja perussairaiden – suojelemiseksi. Myös muuta ei-välttämätöntä toimintaa, kuten sosiaalisia harrastuksia, on syytä välttää.