Toimikunta haastaa lapsia ja nuoria ideoimaan käyttökohteita

Matti Saviluoto rahastosta stipendejä ja tukea alle 29-vuotiaille nuorille

Sievin kunnanhallitus päätti viime viikkoisessa kokouksessaa, että Matti Saviluoto rahastosta voidaan jakaa vuonna 2021 perinteisinä stipendeinä 10 000 euroa.

Nämä stipendit tulevat haettavaksi alkusyksystä 2021. Lisäksi kunnanhallituksen päätöksen mukaisesti toimikunta on varannut 10 000 – 20 000 euroa muuhun nuorison musiikin- ja urheiluharrastustoiminnan tukemiseen. Edellä mainittu rahasumma käytetään suoraan nuorilta tulevien ideoiden toteuttamiseen. Toimikunnan säännöissä määritellään, että rahaston varoja tulee käyttää sieviläisten nuorten urheilu- ja musiikkiharrastustoiminnan tukemiseen.

Ideoita saavat jättää kaikki alle 29-vuotiaat sieviläiset lapset ja nuoret. Toimikunta haastaakin kaikki sieviläiset alle 29-vuotiaat rohkeasti ideoimaan rahoille käyttökohteita. Näitä käyttökohteita ovat olla esimerkiksi tapahtumat, urheilupaikkarakentaminen, bändi- ja kuorotoiminta, leirit ja kurssit.

Toteutettavien ideoiden tulee palvella mahdollisimman laajaa kohderyhmää. Ideointivaiheessa toimikunta toivoo, että idean jättäneet kertoisivat mahdollisimman tarkasti itse ideasta, suunnitellusta toteutuspaikasta ja idean kustannuksista.

Ideat jätetään nuorten ideat-sivustolle: https://www.nuortenideat.fi/fi/organisaatiot/Sievin-kunta/ Sivusto vaatii kirjautumisen. Nuorten ideat-sivustolle tulleet ideat ovat kaikkien nähtävillä, ja niitä on mahdollista kannattaa toteuttamiskelpoisena ideana. Tulleet ideat viedään sieltä toimikunnan käsittelyyn. Sivuston kautta tulleet ideat kommentoidaan toimikunnan kokouksen jälkeen ja sinne kirjataan idean hyväksyminen tai hylkääminen perusteluineen. Näin ideoiden etenemistä on helppo seurata. Myös Webropol-lomakkeen kautta on mahdollista jättää ideoita toimikunnan käsittelyyn: https://link.webropol.com/s/mattisaviluoto-toukokuu