Jorma Kultala- rahastosta 6000 euroa nuorten urheilijoiden stipendeihin

Sievin kunnanvaltuusto on kokouksessaan 22.9.2011 § 48 hyväksynyt Jorma Kultalan rahaston säännöt, jonka mukaan rahaston varoista jaetaan vuosittain stipendejä kunnanhallituksen päättämä määrä. Rahaston tarkoituksena on testamentin mukaisesti nuorten (12–30 -vuotiaiden) urheilioiden kannustaminen, urheilun ja heidän opiskelunsa edistäminen.

Pääsääntöisesti vuosittain jaetaan enintään elinkustannusindeksillä oikaistu tuotto-osuus. Elinkustannusindeksin muutos ajalla 1/2020 -12/2020 oli 0,36 %.

Tulos oikaistuna edellisen vuoden stipendien määrällä on 39 836,51€. Indeksillä oikaistuksi tulokseksi jää 39 693,61 €. Taseen edellisten vuosien ylijäämä on 108 276,87€. Nordean rahastojen myynnistä alkuvuodesta 2020 saatiin kirjata 34.581 euron myyntivoitto.

Aikaisempana vuosien 2010-2020 välisellä ajanjaksolla rahaston tuotosta stipendeinä jaettavaksi on erotettu keskimäärin noin 3 200 euroa.

Sievin kunnanhallitus totesi kokouksessaan 15.3.2021, että hyvä tulos mahdollistaa vuosittaisen jako-osuuden reippaan tasokorotuksen.

Kunnanhallitus päätti jakaa Jorma Kultalan rahaston tuottoa stipendeinä 6000 euroa.

Kuva: Jorma Kultalan rahastosta jaetaan tänä vuonna poikkeuksellisen suuri 6000 euron kultainen kädenpuristus stipendeinä nuorten 12-30-vuotiaiden urheilijoiden kannustamiseksi ja heidän opiskelunsa tukemiseksi.