Kai Korhosesta Sievin uusi kunnanjohtaja

Tänään 29.4.2021 pidetyssä kunnanvaltuuston kokouksen asialistan pykälässä 5 oli vuorossa kunnanjohtajan viran täyttäminen. Sievin kunnanhallitus oli aiemmin pidetyssä kokouksessaan todennut kaikkien 16 hakijan ja suostumuksensa antaneiden henkilöiden täyttävän kelpoisuusvaatimukset ja olevan vaalikelpoisia kunnanjohtajan virkavaaliin. Kunnanhallitus antoi kunnanvaltuustolle vapaan valintaoikeuden kaikkien 16 henkilön osalta.

Kunnanjohtajavaali päättyi selvästi Oululaisen kauppatieteiden maisteri MBA Kai Tapio Korhonen valintaan ylivoimaisella äänimäärällä.

Sievin uudeksi kunnanjohtajaksi valittu Kai Korhonen on syntynyt Iisalmessa vuonna 1962. Hänen perheensä muutti Ouluun Kain ollessa viisivuotias.

Alueemme on hänelle hyvin tuttu, sillä Kesät Korhonen vietti lukioikään asti isänsä kotiseudulla, Kannuksessa. Siellä tulivat tutuiksi maatilan työt heinänteosta AIV:n ajamiseen sekä vasikoiden hoitamisesta lehmien lypsämiseen.

Pisin työhistoria Korhosella on Postin johtotehtävistä. Yli 30- vuotisen uransa hän aloitti asiakaspalvelutehtävissä ja hän on toiminut muun muassa Keski-Suomen aluepäällikkönä ja Pohjois-Suomen aluejohtajana. Hänellä on kokemusta vaativista muutosprosesseista toimiessaan Postin johtoryhmässä. Sievin kunnanjohtajaksi Kai Korhonen siirtyy Pellon elinvoimajohtajan tehtävistä. Hän on myös Pellon Kehitys Oy:n ja Pellon Serviisi Oy:n toimitusjohtaja. Kuntasektorin palveluksessa Korhonen on toiminut vuoden 2019 keväästä saakka. Kain puoliso Helena on ammatiltaan työterveyshoitaja, Korhoset asuvat Oulussa ja heillä on kaksi lasta.