Matti Saviluoto-rahastosta ennätyksellinen tuki nuorille

Sievin kunnanhallitus käsitteli kokouksessaan 15.3.2021 Matti Saviluoto rahaston tuoton jakamista. Rahaston varoja on tähän mennessä jaettu yksinomaan stipendeihin ja vuosittain vaihtelevasti.

Matti Saviluoto -nimeä kantavan rahaston säännöt on hyväksytty kunnanvaltuustossa 22.9.2011 § 47. Sääntöjen mukaan rahastojen vuosittaisesta tuotosta voidaan jakaa kunnanhallituksen päättämä määrä stipendejä tai käyttää tuottoa muuhun nuorison musiikin- ja urheiluharrastustoiminnan tukemiseen

Kunnanhallituksen esityslistassa todettiin, että jatkossa rahaston tilinpäätöksen ylijäämää voitaisiin jakaa vuosittain tasaisemmin stipendeinä esim. 10.000 euroa /vuosi. Toimikunnan harkintaan ja käyttöön muulla tavoin nuorten urheilu- ja musiikkiharrastustoiminnan tukemiseen voitaisiin osoittaa vuosittain erikseen varoja.

Kokouksessa todettiin, että vuonna 2021 tähän muuhun urheilu ja musiikkiharrastusten tukemiseen voitaisiin käyttää 10.000 – 20.000 euroa.

Kunnanhallitus päätti kunnanjohtajan esityksen pohjalta antaa Matti Saviluoto rahaston toimikunnalle valtuuden jakaa 30 000 euroa rahaston edellisen vuoden tuloksesta rahaston sääntöjen mukaiseen käyttötarkoitukseen.

Varojen jakamisessa tullaan ottamaan huomioon lasten ja nuorten ideat ja esitykset, sekä nuorisovaltuuston näkemys.